Kariera

Dynamicznie rozwijająca się szkółka roślin ozdobnych poszukuje utalentowanych pracowników!

Zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów ogrodnictwa!

Zatrudnimy pracowników z doświadczeniem i osoby chętne do rozwoju w naszej szkółce.

Oferowane stanowiska

 • architekt krajobrazu,
 • kierownik robót ogrodniczych,
 • praca w dziale sprzedaży roślin,
 • prace ogrodnicze przy zakładaniu ogrodów, zieleni miejskiej, założeń parkowych,
 • obsługa sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych,
 • praca w dziale produkcji roślin,
 • pielęgnacja roślin w szkółce.

Mile widziane

 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • dyspozycyjność, rzetelność,
 • dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gwarantujemy

 • umowę o pracę,
 • satysfakcję zawodową,
 • szkolenie w zakresie znajomości roślin i ich wymagań,
 • pracę w stałych, ustalonych wcześniej godzinach,
 • przyjazną atmosferę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • terminowe wynagrodzenie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wysłania CV, bądź kontaktu telefonicznego.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Ogrodniczą PHU Marzena Szklarzewska w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA – REKRUTACJA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 95, 05-500 Piaseczno
 • W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować na adres e-mail:swiatzieleni@zwiatzieleni.pl
 • Pani/ Pana dane  osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych. 
 • W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jednego miesiąca, a gdy wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12  miesięcy. 
 • Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.